Lectures d’estiu

Com gairebé tots els estius, les doctores portem els llibres que hem carregat els últims mesos: històries de la lluita obrera a Barcelona, feminismes més enllà del tòpic i una petita aproximació als canvis en el penament que va suposar el renaixement.

Tags: , ,

Comments are closed.