La psicologia positiva i l’esperit del neoliberalisme

A través dels mitjans de comunicació som bombardejades constantment amb idees i tècniques per ser felices, i sembla que si no ho som és perque no ens esforcem prou. És aquesta ideologia optimista un dels pilars que mantenen el sistema capitalista que patim dia a dia?

Tags: , ,

Comments are closed.