La feminitat al cinema (comercial)

Explorem a través de fragments del cinema més massiu com es representen les dones, quins trets les poden fer protagonistes i quins estereotips es conderven inalterats.

Tags: ,

Comments are closed.