Polis i cacos: estetització del delicte.

Partint d’uns passatges del senyor Foucault, ens endinsem en aquest gènere cinematogràfic per veure com la cultura de masses idealitza, deforma i allunya el delicte i el crim d’una societat que es converteix en mera espectadora.

Tags: ,

Comments are closed.