Romanís romanesos

De la mà d’un doctor que ha estat fent treball de camp amb un dels col·lectius migrats que pateixen una major estigmatització, desmentim i matitzem molts dels estereotips que se’ls atribueix i coneixem també el seu context originari a l’est d’Europa.

Tags: , ,

Comments are closed.