Cine coral i costumbrista

Aquests gèneres o subgèneres ens mostren històries on no hi un sol protagonista, sinó que el paper principal recau en un espai o un context social. De la microsociologia Goffmaniana als tòpics regionalistes.

Tags:

Comments are closed.